Hanggang Wakas

sa kabila ng lahat,
sa kabila ng bawat sakit, hinagpis at luha..

isusulat kita.
iguguhit kita.
aawitan kita.

isusulat kita
hanggang sa mawalan na ng tinta ang aking pluma
at maubusan na ako ng maaaring sulatang mga pahina

isusulat kita
hanggang sa maglaho na ang mga letra
at maubos na ang pinagtatagpi-tagping mga salita

iguguhit kita
hanggang sa mapudpod na ang mga crayola
at tuluyan nang mabura at maglaho ang mga kulay na nagmamarka

aawitan kita
hanggang sa maubos ang mga kanta
at mawala na ang tunog ng mga nota

aawitan kita
hanggang sa tuluyan nang maglaho ang aking tinig, sinta

sa kabila ng lahat,
sa kabila ng bawat sakit, hinagpis at luha..

isusulat kita.
iguguhit kita.
aawitan kita.

dahil mahal ko,
iniibig kita at patuloy kitang iibigin

pag-ibig magmula ngayon, bukas, at hanggang sa wakas ng panahon

Advertisements

Posted by

Catherine is a 20-something BS Nutrition student of the University of the Philippines, but her heart screams for the art. She is a freelance creative and model, an artist and a writer, and an advocate of human rights and the environment.

3 thoughts on “Hanggang Wakas

Share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s